GUANGDONG NEW ERA      COMPOSITE           MATERIAL CO., LTD.
Nhà Sản phẩm

Phim kết cấu cán

hd hd hd hd

Phim kết cấu cán

3 Inch cao bóng PET kết cấu cán phim cuộn cho bao bì / vật liệu in ấn

3 Inch cao bóng PET kết cấu cán phim cuộn cho bao bì / vật liệu in ấn

Đám cưới hình ảnh kết cấu cán phim, khô nóng cán phim cuộn

Đám cưới hình ảnh kết cấu cán phim, khô nóng cán phim cuộn

Văn phòng phẩm / Thẻ tên Kết cấu Dập Nổi Phim 55 Micron Độ Dày

Văn phòng phẩm / Thẻ tên Kết cấu Dập Nổi Phim 55 Micron Độ Dày

Tuỳ chỉnh phim nhiệt nổi trong danh thiếp / tạp chí

Tuỳ chỉnh phim nhiệt nổi trong danh thiếp / tạp chí

Chuyên nghiệp rõ ràng kết cấu cán phim SGS chứng nhận ISO9001

Chuyên nghiệp rõ ràng kết cấu cán phim SGS chứng nhận ISO9001

Màng nổi EVA Polyester Laminating, Bộ phim cán nhiệt

Màng nổi EVA Polyester Laminating, Bộ phim cán nhiệt

Page 1 of 1